Aquasmart

aquasmart

Aquasmart - järjestelmä on pienimuotoinen valmiiksi ohjelmoitu kiinteistövalvontajärjestelmä. Sillä ohjataan energiatehokkaasti niin jäähdytyskonetta/lämpöpumppua, ilmankäsittelykonetta kuin puhallinpatterikoneitakin. Järjestelmään voidaan liittää maksimissaan 128 sisäyksikköä.

» tekninen esite
» asennus- ja käyttöohje

Haku